RELAXERENDE KLANKATELIERS 
voor zorgbehoevende ouderen 

Om de bewoners ten volle te laten genieten van deze verstillende en rustgevende klankateliers, werk ik liefst in een rustige en prikkelarme ruimte, met kleine groepjes met enkele begeleiders (bij voorkeur een animator of ergotherapeut, eventueel samen met familielid, verzorgende en/of aandachtspersoon).                             
Ik kom rond met elk van de instrumenten om hen de trillingen te laten ervaren, de doordringende en zachte klanken goed in zich te laten opnemen en terzelfdertijd een warm contact te leggen. Het ondergaan van zo'n "KLANKBAD" zorgt voor verrassende reacties, en vaak zie ik dan ook mooie interacties ontstaan ... Hartverwarmend voor beide 'partijen' !

Men kan me uitnodigen voor 'n verwennamiddag, of tijdens de 'Week van de  Dementie' om één of meerdere relaxatiesessies te komen verzorgen.

Flyer op aanvraag !